Projekt sociálního podnikání

Studenti společensko-vědního semináře se tento tento týden zapojili do on-line mezinárodního projektu zaměřeného na problamatiku sociálního podnikání a inovací.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Kdy jindy se zapojit do on-line mezinárodního projektu InnoSchool, než v dnešní době. Projekt reaguje na potřebu změnit systém - zlepšit slabou podnikatelskou kulturu a nízkou angažovanost v oblasti sociálních inovací a podnikání. Jeho hlavním cílem je posílit sociální inovace a podnikatelského ducha u studentů středních škol rozvojem a zavedením vysoce inovativního vzdělávacího systému.
Studenti, kteří vytvořili čtyři týmu budou v následujích týdnech ponořeni do problematiky kterou je provede pro tyto účely vytvořená on-line hra.