Projektový den, avantgardní umělecké směry

Jak si zažít futurismus, kubismus, kubofuturismus a dadaismus.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ve středu 15. 2. 2023 pro nás (3.B) paní profesorky Petra Novotná a Adéla Fáberová uspořádaly v rámci výuky literatury projektový den. Jeho tématem byly avantgardní umělecké směry, konkrétně futurismus, kubismus, kubofuturismus a dadaismus.

Každému směru byl věnován jeden pracovní blok. V prvních dvou blocích jsme vytvářeli futuristickou báseň podle teorie osvobozených slov. Zatímco jedna polovina třídy báseň zpracovávala elektronicky, druhá polovina skládala z novinových výstřižků jinou, dadaistickou báseň. Poté se skupiny vystřídaly. Třetí blok v některých z nás vyvolal smíšené pocity – kubistické obrazy jsme totiž vytvářeli za pomoci umělé inteligence. Alespoň v naší pracovní skupině tak vyvstala zajímavá filosofická debata o budoucnosti. Zatímco my jsme filosofovali a generovali obrazy, naši spolužáci se v duchu kubofuturismu pokoušeli uspořádat básně slavných autorů do kaligramů. Na závěr jsme si role opět vyměnili.

Celý projektový den probíhal v uvolněné atmosféře. Pouštěli jsme si písničky, povídali si, smáli se a uzobávali pro nás připravené občerstvení. Příjemné také bylo, že pro jednotlivé aktivity jsme neměli stanovený přesný časový rámec. Každý blok jsme začali společně a skončili ho, až když byli všichni hotovi. Pro mě osobně tato akce představovala vítané odreagovaní před termínem odevzdání ročníkové práce. Pomohla mi také pochopit avantgardní směry a vnímat je jako umění.

Veronika Zajacová 3.B

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.


Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.