Provoz školy od 14. 10, do 1. 11. 2020

Distanční výuka a provoz školy, úřední hodiny

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V současné době (od 19. 10.)  je téměř třetina učitelů buď covid pozitivních s různou intenzitou příznaků a další jsou v karanténě, proto nelze vždy realizovat plánovanou výuku. Děkujeme za pochopení.

Od čtvrtka 22. 10., na základě nových nařízení,  vyřizujte prosím veškeré záležitosti pouze telefonicky nebo emialem (viz kontakty).

Podle nařízení vlády a "INFORMACE" MŠMT ze dne 13. 10. 2020, přechází celá škola od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 na distanční výuku. Stávající pravidla komunikace mezi žáky a vyučujícími, evidence práce, zaznamenávání hodin a absence, hodnocení žáků atd. zůstávají v platnosti.

Pedagogická praxe pro 4. M je přerušená a budeme se snažit, aby ji žákyně dokončily v listopadu a naplnily její rozsah. 

Žákyně oboru PMP ve 3. a 4. ročníku, starší 18 let, mohou být povolány do sociálních služeb na základě tzv. krizového zákona. V takovém případě jsou z výuky omluveny. Služba je povinná, viz přiložený dokument A a B.

Na dny 26. a 27. října 2020 jsou stanoveny dny volna, následují podzimní prázdniny.

Žádáme nezletilé žáky a ZZ zletilých žáků, aby se v případě nesrovnalostí v distanční výuce obraceli v první řadě na své vyučující, dále třídní učitele a případně na vedení školy. Děkujeme za spolupráci.