Ročníkové práce pro školní rok 2023-24

Pokyny a informace pro zájemce o tvorbu RP z dějepisu a zeměpisu. V článku najdete vzorové ročníkové práce a také archiv ročníkových prací z minulých let v digitální podobě.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Zadání práce
Realizace RP ze zeměpisu a dějepisu je podmíněna schválením vybraného tématu členy předmětové komise. Prvním krokem ke zvládnutí ročníkové práce (RP), je najít si vedoucího své RP a probrat s ním potenciál zvoleného tématu.
Do úterý 19. 9. 2023 20:00 musí odevzdat 
Osnovu ročníkové práce v elektronické podobě na adresu jan.divisek@jergym.cz.
Po schůzi předmětové komise (středa 20. 9.) obdrží zájemci, kteří včas odevzdali osnovu, zpět mailem vyjádření, zda byla osnova schválena a téma přijato ke zpracování, případně připomínky k osnově a stanovené podmínky ze strany komise. 
Při psaní Osnovy se řiďte jednotlivými komentáři, ty vám napoví, jak nejlépe Osnovu zpracovat. Čím konkrétněji bude zpracovaná osnova, tím lépe se vám bude psát samotná ročníková práce.

Na vzorovou Osnovu navazuje vzorová Ročníková práce:
RP dejepis vzor
RP zemepis vzor

Bez této procedury nebude téma RP přijato ke zpracování!

Jan Divišek

Návrhy možných témat pro ročníkové práce ze zeměpisu:

 • Staré lomy v Liberci
 • Prameny/vodní plochy v Liberci a jejich historická proměna
 • Stavební vývoj vybrané části Liberce
 • Historie záplav v Liberci
 • Bobová dráha na Ještědu
 • Sedmiletá válka v Liberci
 • Urbanonymie Liberce (názvy ulic v Liberci) 
 • Proměna krajinného rázu určité lokality – v okolí Liberce, dle výběru – od pravěku (spíš asi od středověku – podle dostupných pramenů a studií) dodnes
  Pozn. Uvedená témata RP ze zeměpisu by byla zpracována a vedena v úzké spolupráci s katedrou geografie TUL (Mgr. Jiří Šmída) za využití aplikací a výstupu GIS. Základní pramenným zdrojem by byly historické mapy Liberce.

Návrhy možných témat pro ročníkové práce z dějepisu:

 • Stolpersteine v Liberci – více zde
 • Významné historické události éry studené války na stránkách dobových periodik
 • Dějiny mého domu (domu, kde bydlím, narodil/a jsem se…) – dokumentace od vzniku, zmapovat využití – obchody, kanceláře, architektonickou podobu, výzdobu, zajímavé obyvatele,… vhodné pro starší domy (tak 30.léta)
 • Školství na Liberecku – od počátků dodnes
 • Liberečtí podnikatelé ve světě – od počátků dodnes, možno omezit na určitý region – např. Afrika, Austrálie apod.
 • Železniční tratě na Liberecku – fungující i zaniklé
 • Vývoj sportovních hnutí v Liberci
 • Skokanský můstek v Pilínkově (Mgr. Dlouhý)
 • Německé hroby/hřbitovy/památníky na Liberecku
 • Rok 1968 na Frýdlantsku (Mgr. Dlouhý)

Archiv ročníkových prací ze zeměpisu a dějepisu z minulých let
(přístupné pouze po přihlášení do domény jergym.cz)