Třikrát němčina

Listopad a prosinec jsou měsíce, kdy již mnozí myslí na Vánoce. Pro studenty německého jazyka byl a ještě bude tento čas předvánoční přínosem.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Oktaváni, kteří zanedlouho opustí brány naší školy, měli uplynulý měsíc možnost navštívit přednášky na Technické univerzitě Liberec. Dozvěděli se zde nejen něco o bezpečnostní situaci v Evropě, ale hlavně získali přehled o možnosti dalšího studia nebo práce (hlavně v německy mluvících zemí) v EU.Koncem listopadu si 20 studentů, kteří mají o německý jazyk vážný zájem, mělo možnost vyzkoušet přípravu na ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom). Jedná se o jazykovou zkoušku, kdy po jejím složení obdrží každý účastník diplom, který bude trvale potvrzovat úroveň jeho jazykových znalostí (které si může každý samozřejmě dále zvyšovat).


A do třetice – opět nás navštívila rodilá mluvčí paní Christiane Pánková, která na naší škole stráví dva dny. Celkem zavítá do šesti skupin, především starších ročníků. Věříme, že její krásná němčina bude studenty motivovat k dalšímu studiu a příjemně s německým jazykem stráví čas předvánoční.