Učebnice pro výuku dějepisu

Seznam doporučených učebnic z dějepisu pro jednotlivé ročníky. Uvedené učebnice a tituly jsou využitelné při výuce dějepisu na naší škole, o případné potřebě jejich pořízení budete informováni vaším vyučujícím.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Nižší ročníky víceletého gymnázia (prima – kvarta)
Při výuce dějepisu na víceletém gymnáziu vycházíme z řady učebnic 
Dějepis od nakladatelství Fraus. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Žáci mají k dispozici učebnice o školy.

Čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky víceletého gymnázia (kvinta – septima)
Pro výuku dějepisu na čtyřletém gymnáziu a studijních oborech SOŠPg je možné využít učebnic Dějepis pro gymnázia a střední školy od SPN či řadu dějepisných učebnic od 
nakladatelství Didaktis. Dále vřele doporučujeme publikaci Dějepis na dlani od nakladatelství Rubico. O případné potřebě pořízení učebnic budete informování svým vyučujícím.