Učebnice pro výuku zeměpisu

Seznam doporučených učebnic pro jednotlivé ročníky.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Uvedené učebnice a tituly jsou využitelné při výuce zeměpisu na naší škole, o případné potřebě jejich pořízení budete informováni vaším vyučujícím.

Nižší ročníky víceletého gymnázia (prima – kvarta)

Při výuce zeměpisu na víceletém gymnáziu vycházíme z řady učebnic ZEMĚPIS od nakladatelství Fraus v kombinaci s řadou učebnic od nakladatelství Prodos. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Učebnice a atlasy studentům poskytuje škola.

Čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky víceletého gymnázia (kvinta – septima)

Doporučujeme učebnice z Nakladatelství České geografické společnosti.

Makroregiony světa: Regionální geografie pro gymnázia, Česká geografická společnost, Praha 2020

Atlasy

Doporučujeme atlasy z nakladatelství Kartografie Praha.

Školní atlas světa, Kartografie, Praha 2020

Česko - školní atlas, Kartografie, Praha 2020

Pro maturanty a seminaristy

Maturita ze zeměpisu, NČGS, Praha 2003

Ohniska napětí ve světě, NČGS, Praha 2007