Výchovné a studijní poradenství v době uzavření škol

Výchovné a studijní poradenství – Jergym

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Upozorňujeme žáky i rodiče, že výchovný poradce školy je vám pro konzultace k dispozici i v době uzavření školy. Komunikace je možná mailem na petr.kral@jergym.cz. Na výchovného poradce se obracejte zejména v otázkách studia, dalšího studia na VŠ, výchovných a studijních problémů, ale i v otázkách osobních obtíží souvisejících se současnou krizí. V takových případech je možnost zprostředkování odborné pomoci.