Výsledky přijímacího řízení 2022

Výsledky přijímacího řízení 2022 – řádný termín

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zákonní zástupci žáka mohou vyzvednout v kanceláři školy dne 2. 5. 2022 v úředních hodinách (7.30–15.00 hod.). Následně budou všechna nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.

Obor – zkratkakód oboruvýsledky – přijatí uchazečivýsledky – přijatí a nepřijatí uchazeči
G8 – osmileté79-41-K/81G8 přijatí
G8 pořadí, všichni uchazeči
G4 – čtyřleté79-41-K/41G4 přijatí
G4 pořadí, všichni uchazeči
PMP 75-31-M/01
PMP přijatí
PMP pořadí, všichni uchazeči

Přijatí žáci – v případě zájmu nastoupit do prvního ročníku, musí škole odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění, tzn. nejpozději do 13. 5. 2022.
Nepřijatí žáci – mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Neprospěli při zkoušce – nemohou být přijati ani na základě odvolání.

VZOR odvolání

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při SŠ SSDLbc, přihláška zde

Pokud nám budete psát email, je nutné adresu přepsat ručně, nelze ji kopírovat z webu a vložit, je to ochrana proti spamu. Děkujeme za pochopení.