Workshop k předčtenářské gramotnosti

První ročník pedagogické školy zažil čtyřhodinový workshop zaměřený na komunikaci s dětmi v mateřské škole a rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Práce ve skupinách
Práce ve skupinách

Workshop vedla Bc. Věra Motyčková, která má mnoholeté zkušenosti s prací s dětmi v mateřské škole a nyní je předsedkyní spolku Motyčkovic kliky a lektorkou kurzů a seminářů.  Se studentkami a studentem  1.M  lektorka hovořila o cílech jazykové a literární výchovy v MŠ, předávala jim své zkušenosti s rozvojem vyjadřovacích dovedností dětí, zkoušela se studenty různé metody vytváření vztahu ke čtenářství, přiměla je k přemýšlení o způsobech, jak vzbudit u dětí zájem o čtení.

Studenty zaujaly také ukázky výukových materiálů nebo například typy na kvalitní dětskou literaturu. Jak na závěr řada z nich uvedla, pro červnovou praxi ve školkách získali náměty, kolik aktivit mohou pro děti připravit třeba jen s použitím jednoho obrázku nebo jakými zajímavými inovacemi mohou projít všem dobře známá říkadla.