Workshop v knihovně

Ve dnech 15. 9. a 29. 9. 2020 navštívili studenti 3. A a 3. B Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, kde se zúčastnili workshopu "Všechno, co jste kdy chtěli vědět o citování (ale báli jste se zeptat)".

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

 Studenti se učili samostatně vytvořit citaci a umístit ji správně v textu, poznat podle citace, o jaký typ dokumentu se jedná, v neposlední řadě byli seznámeni s nebezpečími, která hrozí, pokud autor odborné práce přejaté  pasáže neoznačí. Studenti třetích ročníků si aktuálně v těchto dnech volí témata svých ročníkových prací, takže poznatky a zkušenosti z workshopu zcela jistě už v blízké době využijí.