Zkoušky Cambridge English

Proč si udělat zkoušku Cambridge English qualifications?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Certifikáty Cambridge jsou nejuznávanější jazykové certifikáty na světě. Jsou uznávány jako oficiální doklad, kterým kandidáti dokládají úroveň angličtiny během přijímacího řízení na tuzemskou nebo zahraniční univerzitu anebo později do zaměstnání.

Více než 15 000 univerzit, firem a institucí v ČR i zahraničí uznává tyto zkoušky při přijímacích řízeních nebo jejich držitele jinak zvýhodňuje.

Je možné nahradit maturitu zkouškou Cambridge English? Ano, to je pro vás další bonus! 

Pokud jste se rozhodli složit státní maturitní zkoušku z angličtiny, MŠMT umožňuje od školního roku 2020/2021 nahradit profilovou (školní) část státní maturity jazykovou zkouškou. 

Tzn. že pokud si zvolíte státní maturitní zkoušku z angličtiny, napíšete si pouze didaktický test ve státní části maturity a místo profilové části můžete absolvovat mezinárodní zkoušku. Na naší škole máte jedinečnou příležitost složit zkoušky Cambridge English!

U studentů PMP a PL musí zkouška dosahovat minimální úrovně B1 (Cambridge English Preliminary).

U studentů G4 a G8 se jedná o minimální úroveň B2 (Cambridge English First), je možné složit i zkoušku vyšší úrovně (Cambridge English Advanced).

http://www.zkouskypark.cz/cs/zkousky-z-obecne-anglictiny

Pro studenty 3. ročníků a septimy proběhla v březnu a dubnu interaktivní online hodina s prezentací jazykových zkoušek vedená rodilými mluvčími.

15. května 2021 si studenti vyzkoušeli zkoušku nanečisto, tzv. MOCK test. Zjistili, zda jsou na zkoušku připraveni, popř. na kterou část zkoušky je třeba zintenzivnit přípravu. Více informací zde: mock test

11. prosince 2021 vám umožníme složit zkoušku přímo na naší škole (za předpokladu dostatečného počtu uchazečů).

Ceník naleznete níže. 

O systému přihlašování se včas dozvíte.

Ceník od 1. 9. 2021.pdf