2.A a Sexta v Praze

Výtvarníci ze třídy 2.A a Sexty zakončili hodiny výtvarné výchovy v červnu exkurzí v Praze.