Dějepisná vycházka po Liberci

Studenti historicko-zeměpisného semináře se seznámili s moderními dějinami Liberce.