Jak číst s nečtenáři?

Studenti 2.M se v hodinách jazykového a literárního praktika seznamovali s metodikou předčtenářské gramotnosti a poté si ji sami vyzkoušeli jak před svými spolužáky, tak při praxi v mateřských školách.