Terezín 2024

Vzdělávací dějepisná exkurze třídy kvarta.