Výstava fotografií

Blahopřejeme studentům oceněným ve fotografické soutěži!