Informace pro platbu příspěvku pro Spolek přátel Jergym, z. s. pro školní rok 2019/2020

Děkujeme Vám za příspěvek, který pomůže zajistit mimoškolní aktivity Vašich dětí!

Vyúčtování hospodaření sdružení za loňský rok (2018/2019) připravujeme a zveřejníme po uzávěrce v listopadu.