Informace pro platbu příspěvku pro Spolek přátel Jergym, z. s. pro školní rok 2022/2023

Děkujeme Vám za příspěvek, který pomůže zajistit mimoškolní aktivity Vašich dětí!

Vyúčtování hospodaření sdružení za loňský rok (2021/2022) připravujeme a zveřejníme po uzávěrce v listopadu 2022.