Informace pro platbu příspěvku pro Spolek přátel Jergym, z. s. pro školní rok 2021/2022

Děkujeme Vám za příspěvek, který pomůže zajistit mimoškolní aktivity Vašich dětí!

Vyúčtování hospodaření sdružení za loňský rok (2020/2021) připravujeme a zveřejníme po uzávěrce v listopadu 2020.