Informace pro platbu příspěvku pro Spolek přátel Jergym, z. s. pro školní rok 2020/2021

Děkujeme Vám za příspěvek, který pomůže zajistit mimoškolní aktivity Vašich dětí!

Vyúčtování hospodaření sdružení za loňský rok (2019/2020) připravujeme a zveřejníme po uzávěrce v listopadu 2020.