Přijímací řízení z Vv pro PMP

Průběh praktické zkoušky z Vv

Uchazeči jsou rozděleni do skupin a postupně absolvují jednotlivé zkoušky v určených třídách. Výtvarné dovednosti se prověřují při studijní kresbě podle předlohy. Předlohou je většinou jednoduché zátiší, které je tvořeno nádobou (džbán, váza, lahev), nějakým dalším předmětem (krabička, hrneček) či přírodninou nebo ovocem. Předměty jsou doplněny draperií nebo zmačkaným papírem. Pomůcky na vytvoření kresby budou zajištěny školou (papíry, kresebné nástroje – uhel přírodní, umělý, rudka, plastická guma, špejle na vizování, desky).  

Na vytvoření studijní kresby má uchazeč 45 minut čistého času.

Hodnocení a kritéria praktické zkoušky a domácích prací

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů. 8 bodů lze získat za studijní kresbu a 2 body za své donesené portfolio domácích prací

Hodnocení studijní kresby probíhá podle daných kritérií:

  1. kompozice – prostorové vztahy předmětů 1 bod 
  2. tvar – proporce předmětů 1 bod 
  3. objem – stínování 1 bod 
  4. perspektiva 1 bod 
  5. vyjádření prostoru 1 bod 
  6. umístění do formátu 1 bod 
  7. vystižení materiálu 1 bod 
  8. výraz kresby 1 bod 

Portfolio domácích prací

Výtvarné portfolio uchazeč přinese až v den své přijímací zkoušky a po ukončení si ho odnáší domů. Portfolio bude složeno maximálně ze 6 prací. Minimálně 2 práce budou technikou malby, ostatní mohou být technikou kresby, grafiky, koláže či kombinovanou technikou. Práce budou na druhé straně podepsány vyučujícím a označeny razítkem školy či zájmového kroužku. Všechny budou mít autorský podpis a portfolio bude odevzdáno v podepsaných deskách.

Ukázky studijních kreseb 

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů