Databáze výstupů projektů

V červnu 2014 byla Řídicím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spuštěna Databáze výstupů projektů OP VK, která je přístupná přes webové stránky www.op-vk.cz či přímo přes odkaz databaze.op-vk.cz. Do databáze jsou nahrávány nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, vzdělávací hry apod. z celého spektra oborů výuky.