Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých


Naše škola se stala realizátorem projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.


Projekt je zaměřen na přípravu lektorů pro vzdělávání dospělých. V jeho průběhu bude probíhat teoretické vzdělávání a přímý psychosociální výcvik zájemců o lektorskou činnost tak, aby získali potřebné kompetence pro výuku dospělých.

Aktivity budou probíhat ve dvou úrovních

1) Vzdělanostní – andragogika, psychologie, komunikace a rétorika v práci pedagoga, informační technologie, profesní etika. Přednášky zaměřené na osvojení teoretických vědomostí v uvedených oblastech budou doplňovány praktickým cvičením.

2) Přímý psychosociální výcvik zaměřený na rozvoj kreativity lektorů ve výuce dospělých. Účastníci si vlastním prožitkem upevní nabyté vědomosti a naučí se je rozvíjet a používat prakticky. Naučí se motivovat dospělé k celoživotnímu učení.

Projekt proškolí 30 účastníků v šesti klíčových aktivitách v celkové hodinové dotaci 180 hodin.

Datum zahájení projektu: 1.7.2010
Datum ukončení projektu: 30.9.2012

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky