Celostátní přehlídka přednesu francouzské poezie

V dubnu se v Hradci Králové konala celorepubliková přehlídka finalistů “Lecture a voix haute” – čtení nahlas.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Studenti z deseti středních škol z celé republiky přednášeli francouzské básně. Tomuto setkání předcházelo regionální kolo, které se konalo na konci března a kterého se zúčastnilo 20 studentů Jergymu, z nichž se 4 nejlepší kvalifikovali do celostátního kola. Studenti přednášeli francouzské básně, letos s tématikou ” Amitié et Amour” (Přátelství a láska). 

Letošní ročník byl završen přehlídkou v Hradci Králové, na Gymnáziu Boženy Němcové. 

Se studenty pracoval francouzský básník a dramatik Éric Cénat a čeští i francouzští vyučující z Gymnázia Boženy Němcové a Univerzity Hradec Králové.

Na programu byl divadelní ateliér, přednes deseti finalistů a slavnostní předání cen završený prohlídkou města.

Za komisi FJ Mgr. Jana Mayerová