Francouzský jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Kritéria hodnocení předmětu francouzský jazyk

 1. Hodnocení v hodinách francouzského jazyka vychází z ústního a písemného projevu.
 2. Součástí celkového hodnocení je i úroveň zapojení během hodin, aktivita žáka, zájem o daný předmět, plnění domácích úkolů a projekty.
 3. Během pololetí získá žák minimálně šest známek s různou váhou.
 4. Žáci nemusí být předem informování o kratších testech zaměřených na konkrétní látku z gramatiky, slovní zásoby či poslechu. V případě většího opakování jsou předem upozorněni.
 5. Pokud se studenti rozhodnou psát ročníkovou práci z Fj, známka se započítává do 2. pololetí a tvoří 1/3 z celkové známky.
 6. V případě bodového hodnocení jsou kritéria následující: 100 – 90 výborný, 89 – 75 chvalitebný, 74 – 60 dobrý, 59 – 50 dostatečný, 49 – 0 nedostatečný.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Jiří Miškovský - jiri.miskovsky@​jergym.cz

 • Učitelaprobacee-mail
 • Mgr. Jitka GebouskáAj, Fjjitka.gebouska@​jergym.cz
 • Mgr. Martina KotrmanováAj, Fjmartina.kotrmanova@​jergym.cz
 • Mgr. Jana MayerováFj, Hvjana.mayerova@​jergym.cz
 • Mgr. Jiří MiškovskýFj, Zsvjiri.miskovsky@​jergym.cz

Související aktuality

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů