Estetický kurz – 3.M 2021

Ve dnech 4. 10. – 8.10. 2021 proběhl tradičně v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Studentky díky tomuto kurzu získaly dovednosti, jak v oblasti výtvarné, hudební, ale i dramaticko-literární a osobnostní pod vedením Mgr. Daniela Hutaře, Mgr. Jany Kopalové a Mgr. Elišky Vobrubové.  Studentky se rozvíjely nejen po stránce vědomostní, dovednostní, ale i v oblasti komunikace, spolupráce ve skupině, ve dvojici a v sebepoznání. 

Ve výtvarných blocích se studentky seznámily s krajinomalbou, s modelováním ze sádrových obvazů, pracovaly s artefiletikou, instalací a i využívaly body art, který byl propojen s land artem.  


Hostem kurzu byla Mgr. Alena Tichá, která studentky seznámila s různými alternativními hudebními nástroji ze své unikátní soukromé sbírky a vedla blok muzikoterapie – meditace. 

Dalším lektorem byl Bc. Matyáš Hauser, který s Eliškou Vobrubovou připravil projekt „Dramatická tvořivost – Zrcadlení“. Pro studentky byl tento projekt velmi přínosný a zajímavý.  S ostatními bloky, nahradil studentkám alespoň zhuštěnou formou nerealizované praktické hodiny dramatické výchovy v době distanční výuky. 

Celý program směřoval ke čtvrtečnímu večeru, kdy studentky zužitkovaly své nově získané dovednosti ve vlastním dramaticko-hudebním vystoupení nazvaném Mé vnitřní a vnější já jedno jsou.


V odkazu najdete výběr fotografií, které dokumentují jednotlivé bloky. 

Fotogalerie