Výtvarná výchova

Zobrazit aktuality k předmětu

Předmět Výtvarný výchova se vyučuje ve všech studijních oborech (Gymnázium čtyřleté a osmileté, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum). Liší se hodinovou dotací a náplní. Více informací je uvedeno ve složce Charakteristika předmětu“.

Praktická a teoretická výuka probíhá v odborný učebnách (ateliér, grafická dílna, keramická dílna) a v běžných učebnách.

Součástí přijímacího řízení pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je ověření praktických dovedností z Vv. Více informací se dozvíte ve složce Přijímací řízení z Vv pro PMP“. 

Způsob hodnocení v předmětu Výtvarná výchova v jednotlivých studijních oborech  je rozepsán  v dokumentu "Pravidla klasifikace Vv 2023-24"

Seznam doporučených učebnic pro předmět Výtvarná výchova
Na začátku školního roku vyučující upřesní, které učebnice budou v daném ročníku využívány, a které je potřeba si zakoupit. Některé učebnice je možné si zapůjčit  ve škole.
Seznam učebnic pro Vv

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jana Kopalová - jana.kopalova@​jergym.cz

  • Učitelaprobacee-mail
  • Mgr. Ivana BucharováRj, Vvivana.bucharova@​jergym.cz
  • Mgr. Štěpán HolýBi, Vvstepan.holy@​jergym.cz
  • Mgr. Jana KopalováVv, Rj, Zrvjana.kopalova@​jergym.cz
  • Mgr. Vlasta MiklánkováŠj, Vvvlasta.miklankova@​jergym.cz

Související aktuality

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů