Jak číst s nečtenáři?

Studenti 2.M se v hodinách jazykového a literárního praktika seznamovali s metodikou předčtenářské gramotnosti a poté si ji sami vyzkoušeli jak před svými spolužáky, tak při praxi v mateřských školách.

Motivace před četbou
Motivace před četbou

Aby byli studenti motivovaní k práci, zúčastnili se dvou workshopů s odbornicí na předčtenářskou gramotnost. Poté jsme se v prostorách školní knihovny seznamovali se strategiemi předčtenářské gramotnosti při práci s literaturou pro mládež. A jako třetí krok si studenti jednotlivě připravovali   čtenářské lekce s dětskými knížkami, které si sami vybrali. Naučili se vymyslet vhodnou motivaci před četbou a s dětmi (v hodinách to byli jejich spolužáci) podle ilustrací předvídali, o čem příběh bude, kladli při četbě vhodné otázky, aby usnadnili porozumění textu nebo ho propojili s běžným životem. Zkrátka používali strategie, pomocí kterých budou s dětmi v praxi aktivně pracovat s textem a povedou je ke čtenářství.