Maturitní okruhy, pedagogika – psychologie

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Maturitní okruhy

Předmět: pedagogika – psychologie

Zkoušející: Mgr. Jindřiška Vaněčková

Ročník: 2020/2021

Třída: 4.M, 4.L 


 • Výchovně – vzdělávací soustava v ČR
 • Začlenění české výchovně-vzdělávací soustavy v rámci EU
 • Osobnost a vývoj dítěte
 • Osobnost pedagoga
 • Sociální interakce
 • Komunikace
 • Charakteristika a plánování edukačního procesu
 • Individuální přístup
 • Hra jako prostředek výchovy
 • Rodina a její význam v životě dítěte
 • Náhradní rodinná péče
 • Ústavní péče
 • Proces socializace
 • Školní připravenost
 • Proces učení
 • Pedagogická a psychologická diagnostika dítěte
 • Volný čas, vývoj a význam institucí zabývajících se volným časem dětí a mládeže
 • Prožitková pedagogika
 • Základy speciální pedagogiky
 • Dítě s handicapem
 • Sociálně – patologické jevy
 • Sociokulturní handicap
 • Sociální skupiny
 • Školní neúspěšnost
 • Vývoj výchovy od pravěku do středověku
 • Jan Ámos Komenský
 • Významné osobnosti od 17. st. – 20. století
 • Základní  pedagogické směry současnosti
 • Alternativní pedagogické systémy