Stážista z Francie opět na naší škole

I v tomto školním roce se podařilo zorganizovat dvouměsíční pobytovou stáž rodilého mluvčího pro naše studenty francouzštiny.

Jordan Casaccio
Jordan Casaccio

Letos přijel student oboru francouzština pro cizince na Univerzitě v Nice Jordan Casaccio. Náplní jeho hodin byly zejména konverzace, práce ve skupinách, dialogy či tematické hry. Na všech hodinách byli přítomni zároveň i kmenoví učitelé, aby aktivity mohli dle potřeby korigovat a následně poskytnout veškeré postřehy a rady. 

Ke konci stáže studenti brali Jordana již jako přirozenou součást jejich výuky, a tak se jistě vrací domů obohacen o mnoho nových a zajímavých zkušeností a zážitků.

Celkově lze určitě opětovnou přítomnost Francouze, rodilého mluvčího, na naší škole hodnotit velmi pozitivně, jedná se vždy o zajímavou zkušenost a vzájemné obohacení.

Za komisi francouzského jazyka Mgr. Jiří Miškovský