VÝSTAVA „PROLÍNÁNÍ“

Výstava maturitních výtvarných prací žáků Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova ve výstavní síni vestibulu KÚ Libereckého kraje 5. 3. – 1. 4. 2024

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Vernisáž proběhla 6. 3. 2024 v 16.00 hod. ve výstavní síni vestibulu KÚ Libereckého kraje.

Za Fakultu primárního vzdělávání TUL pronesla úvodní slovo PhDr. Hana Valešová, Ph.D. 

Ve výstavních prostorách vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje můžete vidět maturitní výtvarné práce žáků všech studijních oborů školy z let 2017–2023 (předškolní a mimoškolní pedagogiky, pedagogického lycea a gymnaziálních tříd osmiletých i čtyřletých). Někteří absolventi mají vystavené práce celé, jiní výběr z rozsáhlejšího cyklu. Najdete zde klasické techniky (kresba, malba, grafika, fotografie), ale i netradiční a prostorové práce v podobě objektů, reliéfů i děl spadajících do užité tvorby.

Výstava navazuje na expozici v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která byla součástí národní přehlídky Pedagogická poema v listopadu roku 2023 a která nesla stejný název Prolínání.

I tentokrát se na výstavě propojují různé techniky, náměty a výtvarné přístupy od konkrétního výtvarného vyjadřování, přes stylizaci až po abstrakci. Potkávají se zde celky s detaily, stopy reálného a fantazijního světa tak, jak ho vidí oči dnešních mladých lidí.

Žáci pracovali pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Mgr. Ivany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové.

Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová, Mgr. Vlasta Miklánková

Pořádáno pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství RNDr. Jiřího Čeřovského.

 Vystavující - Kraj 2024 Prolínání.docx