Jubilejní výstava k výročí školy

V roce 2017 oslavíme kulatá výročí založení – SOŠPg (40 let) a gymnázia

(30 let). Součástí oslav bude i výstava maturitních prací žáků v KVK Liberec.

Ve středu 4. 1. 2017 byla zahájena výstava výtvarných prací našich absolventů v KVK Liberec.

V přízemí a prvním patře můžete vidět maturitní výtvarné práce čtyřiceti studentů gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z let 2009 – 2016. Někteří absolventi mají vystavené práce celé, jiní výběr z rozsáhlejšího cyklu. Najdete zde klasické techniky (kresba, malba, grafika), ale i fotografie, objekty a reliéfní práce, instalace, ukázky akční tvorby a počítačové grafiky.

Studenti pracovali samostatně pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Mgr. Ivany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové. Všechny maturitní práce doplňují písemné obhajoby, které jsou součástí maturity, ale nejsou zde vystaveny.

Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová

Fotogalerie zde

Těšíme se na Vás!