Proměny školy

Podívejte se na fotografie školy a změny, kterými budova prošla za 74 let své existence. Pokud vlastníte jakékoliv staré fotografie této budovy, prosíme o jejich zapůjčení.

Masarykova obecná a měšťanská škola v Horním Růžodole. Položení základního kamene dne 26. 6. 1932. Otevření školy dne 22. 10. 1933. Dobovou pohlednici vyrobila roku 1933 firma „Bromoreklama“ v Praze-Dejvicích.

V současnosti není možné budovu vyfotografovat ze stejného místa jako v roce 1933. Fotograf by se nyní ocitl asi patnáct metrů nad plochou atletického stadionu.

(Pdf prolínání lze v režimu prezentace jednoduše ovládat pohybem kolečka myši)