Školní řád pro školní rok 2019/2020

ŠVP pro jednotlivé obory

Učební plány platné od 1. 9. 2018 (úpravy související s dělením hodin matematiky)

  • Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) a osmileté (79-41-K/81) - učební plán
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) - učební plán
  • Pedagogické lyceum 78-42-M/03 platné od 1. 9. 2016 - učební plán

Další dokumenty na webu