Výroční zprávy podle Zák. č. 106

VZ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.Výroční zpráva v oblasti poskytování informací v roce 2013

Výroční zpráva podle zák. č. 106 Poskytování informací 2014

Výroční zpráva podle zák. č. 106 Poskytování informací 2015

Výroční zpráva podle zák. č. 106 Poskytování informací 2016

Výroční zpráva podle zák. č. 106 Poskytování informací 2017