Výukový portál třinácti hlavních předmětů, kde naleznete učebnice užívané v těchto předmětech, s výkladem a mnoha různými druhy cvičení a testů: www.skolazasko­lou.cz

Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, podniková ekonomika, účetnictví a základy společenských věd. Hlavním cílem této služby je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.