Nový typ vyhledávače od firmy Wolfram Research Company

www.wolframal­pha.com

Vyhledá potřebné informace přímo, nevypíše seznam jiných stránek o daném tématu.

Jedná se tak spíše o vyhledávač encyklopedického typu, jako bychom vyhledávali na vloženém DVD.

Vyhledávač je rozdělen do různých vědních a společenských rubrik a práci s ním usnadňuje velké množství příkladů.