Nabídka kurzů pro rok 2016/17

V letech 2010 až 2012 Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova realizovalo projekt Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých, jehož výstupem jsou vzdělávací programy určené zájemcům o lektorskou činnost. Absolventi jsou v rámci kurzů připravováni tak, aby získali potřebné kompetence pro výuku dospělých.

Aktuální nabídka kurzů:

  1. Andragogika – 20 hodin výuky VP - Andragogika (674 kB)
  2. Psychologie – 20 hodin výuky VP - Psychologie (694 kB)
  3. Informační technologie – 40 hodin výuky VP - Informační technologie (549 kB)
  4. Profesní etika – 20 hodin výuky VP - Profesní etika (712 kB)
  5. Komunikace a rétorika – 20 hodin výuky VP - Komunikace a rétorika (702 kB)
  6. Přímý psychosociální výcvik – 60 hodin výuky VP - Psychosociální výcvik (694 kB)

Výukové programy ke kurzům zahrnují profil absolventa, podrobnou charakteristiku vzdělávacího programu a učební plán.
Kurzy povedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání dospělých, konkrétní personální obsazení se odvíjí od časového harmonogramu.
Počátek školení se odvíjí od počtu zájemců. Jednotlivé kurzy budou realizovány pouze za předpokladu naplnění kurzu minimálně z 60%, tj. 18 účastníky. Po naplnění kurzu budou zájemci informováni o termínu zahájení výuky.
Vzdělávací kurzy je možné realizovat jednotlivě i souhrnně, úspěšní absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování.

Jak se přihlásit?
Pokud Vás nabídka kurzů oslovila, vyplňte přiloženou přihlášku Příprava lektoru - přihláška (168 kB) a odešlete ji na adresu info@jergym.cz.

Těšíme se na spolupráci.