Informace o čtyřletém studiu na Pedagogickém lyceu určené pro absolventy 9. tříd ZŠ

Obor Pedagogické lyceum bude otevřen od 1. září 2024

Studium na Pedagogickém lyceu je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti lycea jsou připravováni k vysokoškolskému studiu především na humanitně zaměřených VŠ, nebo pro povolání asistent pedagoga. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Hlavním úkolem Pedagogického lycea je příprava na studium na vysokých školách humanitního zaměření, ale i odborná příprava na povolání.

Termín přijímacích zkoušek do dalšího otevíraného ročníku:  duben 2024

Zdravotní omezení stanovená pro jednotlivé obory podle NV č. 211/2010 Sb.
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 – závažné duševní nemoci a poruchy chování

Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Aktuální kriteria budou zveřejněna v lednu 2024


Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci:

  • pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
  • asistenta pedagoga podle §20 odt. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. 

Kód: 78-42-M/03

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, pedagogická praxe.

Volitelné předměty: specializace ve výchově hudební, tělesné nebo výtvarné.

Nepovinné předměty: pěvecký sbor, sportovní hry, výtvarné techniky.

Cizí jazyky: všichni studenti mají jazyk anglický; druhým jazykem je němčina nebo francouzština (jazyk je přidělen podle možností školy).