Biologie

Předmět biologie se vyučuje ve všech studijních oborech, pouze náplň a náročnost učiva se liší. Jiná je i hodinová dotace v jednotlivých ročnících.
U gymnaziálních oborů (čtyřleté a osmileté gymnázium) je výuka doplněna o hodiny laboratorních prací, ve kterých studenti zkoumají přírodniny a prakticky ověřují informace nabyté v běžných hodinách biologie.
Součástí výuky jsou zároveň exkurze do přírodovědných muzeí a jiných vzdělávacích institucí (IQlandia, Týden vědy).

Studenti středoškolských oborů si pořizují učebnice sami a jsou nepovinné.
Seznam učebnic - střední školy

Studenti nižšího stupně víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) dostávají učebnice k zapůjčení od školy a pouze si po dohodě s vyučujícím pořizují pracovní sešity.
Seznam učebnic - nižší stupeň víceletého gymnázia

Kabinet biologie zároveň pedagogicky dohlíží nad fungováním přírodovědného kroužku "PLŠI"


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Pavla Špičková - pavla.spickova@​jergym.cz

  • Učitelaprobacee-mail
  • Mgr. Jitka HatrikováBi, Mjitka.hatrikova@​jergym.cz
  • Mgr. Štěpán HolýBi, Vvstepan.holy@​jergym.cz
  • Mgr. Eliška ŠormováBi, Zeliska.sormova@​jergym.cz
  • Mgr. Pavla ŠpičkováBi, Mpavla.spickova@​jergym.cz

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů