Často kladené dotazy na předmět HV

HV na Gymnáziu

• Co je náplní hudební výchovy na gymnáziu?

V hodinách HV se studenti seznamují se základy dějin hudby a hudební teorie a všestranně rozvíjí svou hudebnost (zpěvem, poslechem, instrumentálními i hudebně-pohybovými aktivitami).

• Jaká je hodinová dotace hudební výchovy na gymnáziu?

Ve čtyřletém studiu je HV první dva roky s dvouhodinovou dotací týdně. Studenti kvinty a sexty taktéž. Studenti si volí mezi výtvarnou a hudební výchovou.

Na osmiletém gymnáziu mají všichni studenti primy a sekundy HV jednu hodinu týdně, v tercii a kvartě dvě hodiny za čtrnáct dnů.

• Je možné na gymnázium maturovat z hudební výchovy?

Ano, student si ve 4. ročníku/oktávě může zvolit seminář Dějiny hudební kultury. Cílem semináře je příprava studentů na ústní maturitu a zároveň na přijímací řízení vybraných typů vysokých škol. Maturitní zkouška probíhá klasickou ústní formou zaměřenou na dějiny a na hudební terminologii.

HV na Pedagogickém lyceu

• Jak probíhá výuka hudební výchovy na pedagogickém lyceu?

Hudební výchova je povinná v prvním ročníku PL a je zaměřena na rozvíjení základních hudebních dovedností a na seznámení se základními hudebními pojmy. Od druhého ročníku si ji studenti mohou zvolit jako svoji specializaci a pak z ní i maturují.

• Jakou má HV hodinovou dotaci na pedagogickém lyceu?

V 1. ročníku to jsou dvě hodiny, ve 2. ročníku tři. 3. a 4. ročník mají shodně čtyři hodiny.

•  Jak probíhá maturitní zkouška z HV na PL?

Maturitní zkouška se skládá z praktické části a z ústní teoretické. Praktická zkouška zahrnuje maturitní koncert a teoretická zkouška probíhá klasicky ústně a je zaměřená na dějiny hudby a teorii.

HV na Předškolní a mimoškolní pedagogice

• Jak probíhá výuka hudební výchovy na Předškolní a mimoškolní pedagogice (PMP)?

Hudební výchova je povinná po celou dobu studia - jako jedna z výchov se řadí mezi klíčové předměty, které připravují studenty na pedagogickou praxi. Na konci 3. ročníku si student zvolí svoje zaměření, ze kterého bude maturovat. Má na výběr výtvarnou, hudební a tělesnou specializaci. Ve 4. ročníku pak dochází na seminář z vybrané výchovy, kde se připravuje k maturitní zkoušce.

Student také po celou dobu studia navštěvuje předmět Hra na hudební nástroj, kde získává základní praktické dovednosti ve hře na klavír a na zobcovou flétnu.

• Jakou má HV hodinovou dotaci na PMP?

Hudební výchova s metodikou i Hra na hudební nástroj má v ve všech ročnících hodinovou dotaci dvě hodiny. Pokud student z HV maturuje, přibude mu ve 4. ročníku Hudební výchova - specializace s dotací dvě hodiny týdně.

• Jak probíhá maturitní zkouška z HV PMP?

Maturitní zkouška se skládá z praktické zkoušky a z ústní teoretické. Praktická zkouška je rozdělena na dvě části – na maturitní koncert a zkoušku z metodiky HV, teoretická zkouška probíhá klasicky ústně a je zaměřená na dějiny hudby a hudební teorii.

• Jak probíhají přijímací zkoušky z hudební výchovy na PMP?

Uchazeči jsou rozděleni do skupin, poté jednotlivě přicházejí před zkoušející komise. Názornou modelovou situaci můžete zhlédnout na našem videu v přílohách Hudební výchovy.

Ostatní otázky

• Jaký je počet studentů při hodině?

Třída je dělena na poloviny, a tak skupinu vždy tvoří maximálně 16 studentů.

• Kde probíhá výuka hudební výchovy?

Výuka probíhá především v Hudebním centru a Malé hudebně. Ve třídách se pravidelně střídají všichni studenti, jak gymnaziální, tak i studenti pedagogického zaměření.

• Existuje na škole pěvecký sbor?

Ano, sbor se koná vždy ve středu od 17.30 do 19.00. Je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pokročilé a repertoárem se snaží pokrýt jak klasický, tak i moderní program. Více informací na daniel.hutar(zavináč)jergym.cz

• Jaký je rozdíl mezi studiem na PL a PMP v rámci HV?

  • PMP – díky předmětu Hra na hudební nástroj získávají studenti větší specializaci ve hře na klavír a na flétnu a dokáží tak lépe využít tyto nástroje ve své pedagogické praxi. Studijní obor PMP zaměřuje své studenty na uplatnění v MŠ.
  • PL – studenti mají stejné teoretické základy jako na PMP a i oni se věnují hře na hudební nástroj, i když v menším rozsahu. Studijní obor PL má primárně za úkol připravit absolventa na studium na VŠ humanitního zaměření.

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů