Charakteristika předmětu

Informace o výuce Vv v jednotlivých studijních oborech:

Gymnáziu (čtyřleté a osmileté)
V hodinách výtvarné výchovy student rozvíjí své výtvarné dovednosti a seznamuje se s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, reliéfní a prostorová tvorba). V rámci hodin si též osvojí výtvarnou terminologii a při práci s obrazovým materiálem získává přehled z dějin výtvarné kultury.

Hodinová dotace 
Výtvarná výchova na čtyřletém gymnáziu se učí ve 1. a 2. ročníku. Student si vybírá mezi výtvarnou a hudební výchovou. Hodinová dotace v 1.a 2. ročníku gymnázia, v kvintě a sextě jsou 2 hodiny týdně. Na osmiletém gymnáziu mají všichni studenti primy výtvarnou výchovu 2 hodiny týdně. V sekundě, tercii a kvartě se výuka střídá s výukou Hv a studenti mají 2 hodiny za čtrnáct dnů. Třída je dělena na polovinu. Skupinu vždy tvoří maximálně 16 studentů.

Dotazy:
1. Je možné na gymnázium maturovat z výtvarné výchovy?
Student si může zvolit jako svůj maturitní předmět Dějiny výtvarné kultury. K přípravě k maturitní zkoušce může využít ve 3 a 4. ročníku volitelný seminář DVK. Tento seminář zároveň připravuje studenta na přijímací zkoušky na vysokou školu výtvarného či jiného humanitního zaměření, eventuálně architektury či stavební fakulty. 

2. V čem spočívá maturitní zkouška z DVK?
Maturitní zkouška z DVK probíhá klasickou ústní formou zaměřenou na dějiny výtvarného umění a na výtvarnou terminologii. Student ve 4. ročníku zároveň vytváří závěrečnou praktickou práci s písemnou obhajobou, ve které prokazuje své výtvarné dovednosti.

Pedagogickém lyceum
Výtvarná výchova je povinná v prvním ročníku a je zaměřena na rozvíjení základních výtvarných dovedností a na seznámení se základní výtvarnou terminologií. Od 2. ročníku si ji studenti mohou zvolit jako svoji specializaci a pak z ní maturují. Specializace zároveň připravuje studenta na přijímací zkoušky na vysokou školu výtvarného či jiného humanitního zaměření, eventuálně architektury či stavební fakulty.

Hodinová dotace 
Hodinová dotace v 1. ročníku jsou 2 hodiny týdně. Specializace výtvarné výchovy ve 2. ročníku má hodinovou dotaci 3 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 4 hodiny týdně.

Dotaz:
V čem spočívá maturitní zkouška z VV na pedagogickém lyceu?
Profilová maturitní zkouška se skládá z praktické a ústní zkoušky. Praktická část spočívá ve vytvoření maturitní práce, která je doplněna písemnou obhajobou. Ústní maturitní zkouška je zaměřená na dějiny výtvarného umění a teorii výtvarné tvorby.

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Na pedagogické škole se výtvarná výchova jako jedna z výchov řadí mezi klíčové předměty, které připravují studenta na pedagogickou praxi. V hodinách vv student rozvíjí své výtvarné dovednosti a seznamuje se s různými výtv. technikami (kresba, malba, grafika, reliéfní a prostorová tvorba). V rámci hodin si též osvojí výtvarnou terminologii a při práci s obrazovým materiálem získává přehled z dějin výtvarné kultury (DVK). Student též získává metodické poznatky, které pak uplatňuje v praxi.

Hodinová dotace
V prvním a čtvrtém ročníku jsou to 2 hodiny týdně. Třída je dělena na polovinu. Skupinu vždy tvoří maximálně 16 studentů. Ve 2. a 3. ročníku k těmto dvěma hodinám přibude teoretická hodina zaměřená na DVK a metodiku.

Na konci 3. ročníku si student zvolí výchovu, ze které bude maturovat. Má na výběr výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu. Ve 4. ročníku pak dochází na předmět Specializace z výtvarné výchovy, kde se připravuje k maturitní zkoušce. Tento předmět má týdně dvouhodinovou dotaci.

Dotazy:
1. Jaké učebnice budu potřebovat? 
Při hodinách Vv se využívá řada 5 dílů učebnic „Průvodce výtvarným uměním“ (P. Šamšula, J. Slavík), skripta „Kapitoly z dějin výtvarného umění“ (Vl. Prokop). viz Seznam učebnic pro Vv

2. A jak probíhá maturitní zkouška z Vv na pedagogické škole?
Profilová maturitní zkouška se skládá ze dvou forem, a to z praktické zkoušky a ze zkoušky ústní. Praktická část maturitní zkoušky v sobě zahrnuje i maturitní práci s písemnou obhajobou. Ústní maturitní zkouška je zaměřena na znalosti z dějin výtvarného umění, na teorii výtvarných technik a na metodiku výtvarné výchovy.

Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů